ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
Privacywetgeving en Léonce Lemmens

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Léonce Lemmens kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Léonce Lemmens, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Léonce Lemmens verstrekt.

Léonce Lemmens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM LÉONCE LEMMENS GEGEVENS NODIG HEEFT
Léonce Lemmens verwerkt uw gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Léonce Lemmens uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

BEWAREN GEGEVENS
Léonce Lemmens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Léonce Lemmens verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES
Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Léonce Lemmens gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden kunnen worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geínformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, ook kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen. Léonce Lemmens maakt gebruik van Google Analytics.

BEVEILIGEN PERSOONSGEGEVENS
Léonce Lemmens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

CONTACT
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website kunt u contact opnemen met Léonce Lemmens.

LÉONCE LEMMENS
Studio
Koningin Wilhelmnalaan 7
NL – 8091 AP Wezep
+31 (0)6 282 75 165
www.leoncelemmens.com